Breaking News

Realizari

 1. Sistem de alimentare cu apă în sat Rudeni, comuna Șuici pe o lungime de 13 Km – OG 7 – fonduri guvernamentale;
 2. Sistem de alimentare cu apă în sat – Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Șuici:
  sat Paltenu, sat Păuleni, Ianculești și Cătun, Moșteni din Comuna Șuici – pe o lungime de 20 km – fonduri guvernamentale;
 3. Înființare de rețea de apă uzată, pe o lungime de 5 km, îmbunătățirea rețelei publice de apă – 10 km. Îmbunătățire drumuri comunale și vicinale pe o lungime de 2.2 km;
  Înfintare și dotare Centru de asistență, după programul școlar (AfterSchool) MODERNIZARE DRUMURI VICINALE  TÂRSA-PLOPU;
  Dotare Cămin cultural în Comuna Șuici – sursă de finanțare – Fonduri Europene – AFIR Târgoviște PNDR, măsura 322;
  Valoare investiții: 2.5 mil de Euro;
 4. Lucrări de punere în siguranță a “Culei Sultănica’’;
 5. Modernizare Cămine Culturale din satele: Șuici și Rudeni;
 6. Modernizare Școală Gimnazială Toma Brătianu, sat Rudeni, Comuna Șuici, Județul Argeș – sursă de finanțare: PNDL;
 7. Extindere și modernizare iluminat public în Comuna Șuici – sursă de finanțare: Fonduri Locale și Consiliul Județean Argeș;
 8. Reparații capitale la Școala Gimnazială Toma Brătianu, sat Ianculești, Comuna Șuici;
 9. Construcție pod și zid de sprijin în sat Rudeni, cătun Bădeana, Comuna Șuici;
 10. Consolidare terasament drumuri, prin construire de gabioane, în satele Șuici, Rudeni, Paule și Paltenu din Comuna Șuici;
 11. Reparații curente Cimitirul Eroilor din Comuna Șuici;
 12. Reparații curente drumuri comunale și vicinale din Comuna Șuici;
 13. Construire sediu nou Primărie, sursă de finanțare: Fonduri Locale și Consiliul Județean Argeș;
 14. Reparații curente sediu vechi primărie;
 15. Amenajare teren de sport cu nocturnă, în sat Șuici, Comuna Șuici;
 16. Reparații curente dispensar uman, sat Șuici, Comuna Șuici;
 17. Construirea a șapte locuințe sociale, în sat Șuici, Comuna Șuici, Fonduri guvernamentale și locale;
 18. Construire foraj, sistem de alimentare cu apă, din sat Șuici, precum și amenajarea bazinelor cu apă din sat Șuici;
 19. Achiziționare tractor U650, buldoexcavator și alte unelte mecanice, necesare primăriei;
 20. Amenajare zid sprijin din beton din satul Păuleni, Comuna Șuici;
 21. Sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Valea Calului, din Comuna Șuici – sursă de finanțare: Fonduri Guvernamentale;
 22. Amenajarea rigolei pe DJ 704 G Albești – Cicănești – Șuici, de către Consiliu Județean Argeș;
 23. Asfaltarea drumului DJ 703 Șuici – Călimănești pe o distanță de 7.5 km de către Consiliul Județean;

26. Modernizare drumuri vișcerale Târșă – Plopu, sursă de finanțare Fonduri Europene și AFIR Târgoviște;