Breaking News

Primaria Suici, judetul Arges

Servicii Online Serviciile online din cadrul Primăriei Comunei Șuici

Lista cu investiții

 1. Sistem de alimentare cu apa in sat. Rudeni, comuna Suici pe o lungime de 13 km- O.G. 7- fonduri guvernamentale;
 2. Sistem centralizat “ Alimentare cu apa in satele: Paltenu, Pauleni, Ianculesti si catun Mosteni din comuna Suici, judetul Arges”,pe o lungime de 20 km, finantat in cadrul PNDL.
 3. Sistem centralizat de alimentare cu apa in satul Valea Calului din comuna Suici, avand ca sursa de finantare fonduri guvernamentale;
 4. Construire foraj la sistemul de alimentare cu apa din satul Suici, precum si reamenajarea bazinului de apa din satul Suici;
 5. Prima infiintare retea publica apa uzata (pe o lungime de 5 km), satele Suici si Rudeni; imbunatatirea retelei publice de apa in satul Suici (pe o lungime de 10 km); imbunatatiri drumuri comunale si vicinale (pe o lungime de 2,2 km) ; prima infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar; dotare Camin Cultural comuna Suici, judetul Arges-sursa de finantare  Fonduri europene, AFIR Targoviste, PNDR, masura 322;
 6. Lucrari de reparatii , renovare si modernizare a Caminului Cultural Suici, sat. Suici, jud. Arges; Executare  imprejmuire, Dotare Camin Cultural Suici, Sat.Suici, judetul Arges ;
 7. Lucrari de reparatii , renovare , modernizare a Caminului Cultural RUDENI, com Suici, jud Arges, Executare imprejmuire, Dotare Camin Cultural Rudeni, comuna Suici, Judetul Arges;
 8. Lucrari de reparatii capitale la Scoala Gimnaziala TOMA BRATIANU Suici , Cls I-VIII;
 9. Modernizare Scoala Gimnaziala TOMA BRATIANU, sat.Rudeni, com.SUICI, jud.Arges, sursa de finantare PNDL (Scoala primara cls I-IV);
 10. Lucrari de reparatii capitale la Scoala Gimnaziala TOMA BRATIANU Ianculesti, comuna Suici, judetul Arges;
 11. Reparatii la monumentul CULA SULTANICA prin proiectul “Lucrari de punere in siguranta a Culei Sultanicai” -AFIR Targoviste, sursa de finantare -fonduri europene;
 12. Reparatii curente la monumental istoric “CIMITIR EROI”, comuna Suici, jud. Arges;
 13. Reparatii curente la sediul vechi al Primariei Suici, construire si amenajare magazie depozitare materiale si combustibil;
 14. Lucrari de imprejmuire la pasunea islazului Pomologic , intretinere si reparatii la stana Cioarecu;
 15. Reparatii curente drumuri comunale si vicinale din comuna  Suici, judetul Arges;
 16. Construire pod si zid de sprijin in satul Rudeni,( punctul Badeana ), comuna Suici, judetul Arges;
 17. Amenajare zid de sprijin, din beton in satul Pauleni, comuna Suici, Jud. Arges;
 18. Construirea a sapte locuinte sociale pentru persoanele vulnerabile din punct de vedere financiar si social, in satul Suici, comuna Suici, judetul Arges-fonduri guvernamentale si locale;
 19. Reparatii curente la Dispensarul uman din satul Suici,comuna Suici, jud.Arges;
 20. Consolidare terasament drumuri prin executarea si aplasare de gabioane in satele : Suici, Rudeni, Paule, Paltenu , Com. Suici, jud. Arges;
 21. Amenajare” TEREN SPORT CU NOCTURNA “ comuna Suici, sat. Suici, Jud.Arges;
 22. Extindere si modernizare iluminat public in comuna Suicicu surse de finantare din fonduri locale si de la Consiliul Judetean Arges;
 23. Achizitionare de mijloace de transport, respectiv tractor U650, buldoexcavator si alte utilaje si unelte mecanice, necesare bunei desfasurari a activitatii primariei;
 24. Amenajarea rigolei pe DJ 704 G ALBESTI-CICANESTI-SUICI,de catre Consiliul Judetean Arges;
 25. Asfaltarea drumului DJ 703 SUICI-CALIMANESTI pe o distanta de 2,5 km de catre Consiliul Judetean;