Breaking News

Ajutor de urgență Descriere generală

Conform Legii 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si HCL NR. 22/2015

 • Acte necesare

  Documente necesare
  • Cerere tip completata si semnata
  • Copie dupa actele de identitate a tuturor membrilor familiei
   • buletin, carte de identitate sau certificat de nastere , dupa caz
  • Adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor
  • Acte doveditoare privind veniturile lunare
   • (adeverinta de salarizare , cupon de pensie, cupon de somaj, indemnizatii , alocatii de stat pentru copii sau altele)
  • Adeverinta din care sa reiasa statutul de elev sau student, dupa caz
  • Acte medicale
   • certificat de incadrare in grad de handicap , alte certificate medicale valabile din care sa reiasa starea de sanatate a solicitantului, precum si retete sau tratamente prescrise de medicul specialist (in cazul in care se solicita bani pentru interventii medicale, interventii chirurgicale , tratament medical de specialitate , procurare medicamente)
  • Scrisoare medicala de la medicul de familie sau specialist , dupa caz
  • Certificat deces, dupa caz ;
  • Acte doveditoare privind cheltuielile de inmormantare
   • (chitante , facturi , dupa caz )
  • Alte acte justificative care vin in sustinerea cererii privind acordarea ajutorului de urgenta
   • proces verbal de incendiu , acte medicale , certificat deces , dupa caz
  • Certificat fiscal eliberat de Serviciul Impozite si Taxe locale
  • Adeverinta registru agricol , dupa caz

Trimite cererea

Nume și Prenume *
Email *
Telefon*
Adauga alte detalii (optional)